Nieuws

Leerlingen boeken succes bij raad: Gemeenteraad 'over de brug'

Leerlingen boeken succes bij raad: Gemeenteraad 'over de brug'

14 februari 2018 - De leerlingen van twee basisscholen uit Broek op Langedijk hebben succes geboekt bij de gemeenteraad. Ze krijgen een brug bij de school waardoor de verkeersveiligheid beter wordt. Ze kwamen gisteravond zelf naar het gemeentehuis om zaken te doen.

 

Nieuwsitem kunt u terug zien, via deze link.
Lees meer ›

Nieuwsitem RTV NH

13 februari 2018 - Vandaag zijn er een aantal kinderen van de leerlingenraad van De Koolvlet en Phoenix geinterviewd voor RTV NH.

 

Vanavond gaan de leerlingen naar de gemeenteraad om het verkeersveiligheidsprobleem aan te kaarten. 

 

Nieuwsitem kunt u terug zien, via deze link.

Extern nieuws: Sportieve Escape Room & mini voetbaltoernooi

Extern nieuws: Sportieve Escape Room & mini voetbaltoernooi

07 februari 2018 - In de voorjaarsvakantie organiseert Sport Servicepunt Langedijk op dinsdag 27 februari een sportieve escape room / voetbaltoernooi.

 

Dit wordt georganiseerd in Sporthal Geestmerambacht te Noord-Scharwoude.

 

Klik hier voor meer informatie.

Nieuwsbericht

Nieuwsbericht

07 februari 2018 - Hebben jullie ons zien staan in het Noordhollands dagblad? Wat zijn we trots op onze leerlingenraad!

 

Klik hier voor het artikel.

Maandsluiting januari

Maandsluiting januari

31 januari 2018 - Woensdag 31 januari hebben we weer met de hele school de maand afgesloten.

 

Allereerst mochten alle jarigen op het podium komen. Zij kregen een mooie verjaardagskaart en werden toegezongen door de hele school.

 

Daarna was het aan groep 1/2 om de verdere invulling te verzorgen. Alle kinderen en de juffen van groep 1/2 hadden twee winterse liedjes ingestudeerd, passend bij het thema.
Bekijk fotoalbum ›

Voorlezen: daar word je blij van!

24 januari 2018 - 

Woensdag 24 januari beginnen de Nationale Voorleesdagen weer. Het prentenboek van het jaar is "Ssst, de tijger slaapt."

Tijdens de Kinderboekenweek hebben wij ook aandacht aan het thema griezelen besteed en lezen centraal gesteld. Er wordt in het hele land extra aandacht besteed aan het voorlezen aan kinderen. Waarom voorlezen aan kinderen zo belangrijk is?
Lees meer ›

Verkeersveiligheid rondom de school

22 januari 2018 - De verkeersveiligheid rondom de Phoenix en de Koolvlet is een veelbesproken onderwerp. Wij maken ons zorgen over de veiligheid van onze kinderen wanneer ze van huis naar school gaan en andersom. Vele ouders hebben hun zorgen al aangegeven.  Ook omwonenden hebben last van de drukte in de straten rondom de school waarbij ouders hun auto fout parkeren en onoverzichtelijke situaties creëren. Het aanspreken van ouders levert regelmatig onbegrip en frustraties op.

Het afsluiten van de voordeur van de Koolvlet heeft de Keppelsloot rustiger gemaakt maar helaas verplaatste het probleem zich naar de Zandsloot.
Lees meer ›

Eerste bijeenkomst leerlingenraad

12 januari 2018 - Vandaag is de leerlingenraad 

van de koolvlet voor het eerst samen gekomen. Het verslag wordt nog door de leerlingen zelf gemaakt.

Voor de komende vergadering gaan we het hebben over hoe we de school schoner kunnen maken en bedenken we oplossingen voor het modderprobleem rondom ons nieuwe speeltoestel.

De leerlingen waren actief en enthousiast en willen graag hun klas vertegenwoordigen.

Personeelszaken

22 december 2017 - Na de kerstvakantie zijn er een aantal wijzigingen in ons personeel waar wij u graag van op de hoogte houden.
Lees meer ›

In uiterste nood de klas naar huis

14 december 2017 - De staking is het gevolg van jarenlange bezuinigingen op het onderwijs. 

Zo is de wet passend onderwijs ingevoerd met als doel zo weinig mogelijk kinderen te verwijzen naar het speciaal onderwijs. Dit betekent echter dat leerlingen die meer zorg nodig hebben in de reguliere klassen zitten, terwijl er geen extra geld voor beschikbaar wordt gesteld. Dus meer werkdruk voor leerkrachten die alle kinderen de gewenste aandacht willen geven.
Lees meer ›

Klas in de cloud: Een bijzonder aanbod voor slimme kinderen

Klas in de cloud: Een bijzonder aanbod voor slimme kinderen

07 december 2017 - Kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn, hebben extra uitdaging nodig. Atrium Basisscholen is een bijzondere pilot gestart waarbij slimme kinderen in de cloud extra verdieping en verbreding krijgen aangeboden. Alle scholen van Atrium doen mee.
Lees meer ›

Onderwijsstaking 12 december

05 december 2017 - Omdat het kabinet niet heeft gereageerd op het ultimatum van PO in actie, dat om 10.00 uur vandaag afliep, heeft de actiegroep basisschoolleraren opgeroepen 

om volgende week het werk neer te leggen. "Op 12 december gaan de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in het hele land een dag lang dicht", staat in het persbericht van het collectief PO-Front, waar PO in actie deel van uitmaakt.

 

 
Lees meer ›

Leerlingenraad

Leerlingenraad

01 december 2017 - Kwaliteitszorg is iets waar wij als school aandacht aan besteden. Ouders mogen periodiek hun mening geven (in januari ontvangt u hiervoor weer een oudervragenlijst), verbeterpunten uit de inspectierapporten krijgen aandacht. Aan de leerlingen wordt echter meestal niets gevraagd, terwijl zij juist degene zijn waar het om draait op een school! Wat vinden zij? 
Lees meer ›

De Vreedzame school

31 oktober 2017 - Dinsdagavond hebben wij een ouderavond georganiseerd over ‘De Vreedzame School’ waarbij het gehele team aanwezig was. Deze avond was belangrijk omdat wij samen met u als ouders onze kinderen opvoeden. Op deze manier ontstaat er meer lijn en kunnen we elkaar versterken in de opvoeding van onze kinderen. We streven naar een klimaat waarin iedereen (zowel de kinderen, de ouders als de teamleden) zich veilig voelt, zich gehoord voelt, bereid is zich te verplaatsen in de ander en op een positieve manier met elkaar omgaat.

 

Wij waren blij met de opkomst van 74 ouders!

 

 
Lees meer ›

Onderdeel van Atrium Scholen, voor Katholiek Primair Onderwijs in Langedijk en Omstreken.