Groep 6

Welkom in groep 6!

 

In onze klas zitten 28 kinderen.

Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag staat juf Kitty voor de groep. Op de dinsdagen is juf Tamara er.

Daarnaast is er extra ondersteuning door juf Marthe en juf Tamara.

 

's Morgens als we op school komen beginnen we altijd met lezen. Normaliter zijn de  reken -en spellessen voor de pauze gepland. Verder hebben we onder andere   taal,begrijpend lezen, verkeer,engels en de Vreedzame school. In de middag werken we aan een project. We zijn bezig met onderzoekend leren. Samenwerken is belangrijk!

 

Mocht u een keer willen komen kijken in onzer groep bent u na schooltijd altijd welkom om een afspraak te maken.

Onderdeel van Atrium Scholen, voor Katholiek Primair Onderwijs in Langedijk en Omstreken.