Groep 8

Info Groep 8

 

In groep 8A zitten 27 leerlingen.

Op maandag en dinsdag heeft groep 8A altijd les van juf Irma en op donderdag en vrijdag altijd van meester Maarten. Op woensdag staan juf Irma en meester Maarten beurtelings voor de groep. 

 

Gym hebben we op dinsdag van juf Irma en op donderdag van de vakleerkracht. 

Op woensdag en vrijdag nemen de kinderen als pauzehapje een stukje fruit mee.

 

We beginnen elke dag met stil lezen. Daarna is het tijd voor de rekenmethode Wereld in Getallen. Aansluitend hebben we Staal taal. Na de ochtendpauze komt Staal spelling aan de beurt. De rest van de dag vullen we met de zaakvakken, muziek, drama, handvaardigheid, tekenen, gym, en de sova-methode De Vreedzame School.

 

In groep 8 werken we veel met weektaken die de kinderen zelf noteren en afstrepen in hun eigen agenda. Daarnaast krijgen de kinderen op maandag huiswerk mee, dat de volgende maandag wordt besproken.

 

Al met al hebben we een druk programma. Mocht u een keer met eigen ogen willen zien hoe alles reilt en zeilt in groep 8A kunt u binnenlopen tijdens een inloopmoment.

BERICHTEN

19 feb 2018 - Juf Romy loopt stage in groep 8a!
Preview foto Hoi allemaal,

Mijn naam is Romy en ik ben eerstejaars student van de Ipabo. Elke maandag zal ik stage lopen in groep 8 waar ik super veel zin in heb.

Mijn hobby’s zijn hockeyen en skiën.

 


19 jan 2018 - Weer eens wat anders.
Preview foto Vandaag hebben we met beide groepen 8 een andere spellingsles gedaan. De vragen van spelling hingen over het hele schoolplein. Wie had als eerste alle antwoorden goed.

16 jan 2018 - Video gymles groep 8
https://www.youtube.com/watch?v=uhH6W_XSkto

14 dec 2017 - Bureau Halt
Preview foto Vandaag was Bureau Halt in de klas om voorlichting te geven over vuurwerk en het overlast daarvan.

 

Tijdens deze voorlichting gingen ze in op verschillende overlastsituaties en de gevolgen voor een ander. Ook gingen ze in op de regels rondom vuurwerk en vertelden ze de leerlingen hoe zij veilig vuurwerk kunnen afsteken. Veel jongeren op deze leeftijd zijn erg gevoelig voor wat leeftijdsgenootjes doen en vinden en handelen in de groep vaak anders dan alleen. Daarom speelt het thema groepsdruk een belangrijke rol in de Halt-voorlichting. Door middel van een opdracht ervaarden de leerlingen dat je verschillende rollen in een groep hebt. De Halt-medewerker praatte ook met de leerlingen over hoe zij ervoor kunnen zorgen dat zij niet in de problemen komen door groepsdruk.


Onderdeel van Atrium Scholen, voor Katholiek Primair Onderwijs in Langedijk en Omstreken.