Nieuws

Inschrijven nieuwsbrief schooljaar 2018-2019

26 juli 2018 - 

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt.
 
In verband met de AVG vragen wij u of u de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen in schooljaar 2018-2019. Het is belangrijk dat u zich inschrijft, want anders ontvangt u de nieuwsbrief niet meer. Dus ook als u niets doet, dan krijgt u de nieuwsbrief niet meer.

Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier:

Groepsindeling 2018-2019

20 juli 2018 - 

Groep

ma

di

wo

do

vr

Groep 1/2A

Thea

Thea

Maarten

Maarten

Maarten

Groep 1/2B       

Paula

Paula

Annemieke

Annemieke

Annemieke

Groep 2/3

Eveline

Eveline

Anita

Anita

Anita

Groep 4

Sandra

Sandra

Sandra

Inge

Inge

Groep 5

Kitty

Kitty

Kitty

Paula

Kitty

Groep 6

Kim

Femke

Femke

Femke

Femke

Groep 7

Michelle

Larissa/ Michelle

Michelle

Larissa

Larissa

Groep 6/8

Mirjam

Kim

Mirjam

Mirjam

Mirjam

Groep 8

Irma / Ellen

Irma

Irma/ Ellen

Ellen

Ellen

 

 

 

 

 

 


Lees meer ›

Gymrooster 2018-2019

20 juli 2018 - 

 

 

 

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

09.15-10.00u*

Groep 2/3 S

08.30-09.15u

Groep 6 S

9.15-10.00u*

Groep 2/3 T

10.00-10.45u*

Groep 4 S

09.15-10.00u

Groep 6/8 S

10.00-10.45u*

Groep 4 T

10.45-11.30u*

Groep 7 T

10.15-11.00u

X

10.45-11.30u*

Groep 5 T

11.30-12.15u*

Groep 6/8 T

11.00-11.45u

X

11.30-12.15u*      

Groep 6 T

 

 

11.45-12.30u

X

 

 

12.45-13.30u

Groep 5 S

 

 

12.45-13.30u*

Groep 7 T

13.30-14.15u

Groep 8 S

 

 

13.30-14.15u*

Groep 8 T

 

 

 

 

 

 


Lees meer ›

Klas in the Cloud

13 juli 2018 - 

In het tijdschrift Talent van juni 2018 stond een mooi artikel over Klas in the Cloud. Heeft u deze al gelezen?

 

Het artikel kunt u hier vinden.

Fancy Fair

12 juli 2018 - Vrijdag 22 juni stond de gehele dag in het teken van de Koolvlet Fancy Fair. Mede dankzij de hulp van zeer veel ouders, de leerkrachten en veel stagiaires is het een zeer geslaagde dag geworden. Ondanks dat het weer een beetje tegenviel waren er veel bezoekers. Er was veel lekkers te koop, er werd door de kinderen volop deelgenomen aan de spelletjes en in de aula was een muzikaal festijn met onder andere optredens van kinderen van De Koolvlet. 
Lees meer ›

Reparatie boekenkasten

04 juli 2018 - Op woensdag 20 juni zijn de boekenkasten in de bovenbouw gerepareerd door 'Klussenteam Bijvoet'.

 

Bedankt voor jullie hulp, we zijn hier erg blij mee!

 

Programma FANCY FAIR

Programma FANCY FAIR

06 juni 2018 - Vrijdag 22 juni is de Fancy Fair. Hier volgt het programma.
Lees meer ›

Route wandelvierdaagse

04 juni 2018 - Morgen gaat de wandel4daagse in Langedijk van start! De routes vindt je hier: http://sportsl.nl/routes/. Deze worden ook aan de groepsbegeleiders uitgedeeld bij de start.

Vakantierooster 2018-2019

25 mei 2018 - Hieronder vindt u het voorlopige vakantierooster voor schooljaar 2018-2019. 

De vakanties zijn definitief vastgesteld.

De studiedagen zijn nog onder voorbehoud en kunnen dus nog wijzigen.
Lees meer ›

Koffieavond WMK-vragenlijsten

20 maart 2018 - Tijdens de koffieavond van 5-3-2018 zijn de resultaten van de oudervragenlijst en de leerlingvragenlijst gepresenteerd die afgelopen maand zijn afgenomen.

De analyse van de vragenlijst levert altijd vragen op over onderwerpen waarbij het goed is om meer te weten wat ouders dan precies ervaren en vinden. Met deze informatie kunnen wij  namelijk beter bepalen waar we trots op kunnen zijn maar ook waar we verder mee aan de slag kunnen.

 

Daarom zijn wij in groepjes met elkaar in gesprek gegaan. Vanuit het team waren er ook vier collega's aanwezig om vooral te luisteren en nieuwsgierig te zijn.

De volgende vijf onderwerpen zijn nader verkend;

 

De school staat goed bekend

Op school wordt voldoende aandacht besteed aan buitenschoolse activiteiten

Op school wordt aandacht besteed aan leerlingen die hulp nodig hebben

Ik word goed geïnformeerd over de gang van zaken op school

De school besteed voldoende aandacht aan pesten, ruzies en misverstanden

 

Hieronder vindt u een samenvatting van de input van de ouders.
Lees meer ›

Nieuw logo voor de Koolvlet

Nieuw logo voor de Koolvlet

19 maart 2018 - Vandaag hebben wij onze nieuwe huisstijl geopend door het hijsen van de nieuwe Koolvletvlag! We hebben een nieuw logo!

Dit heugelijke feit werd muzikaal ondersteund door groep 8.

 

Waarom een nieuw logo? Omdat we trots zijn op onze school!

 

Natuurlijk zie je op het nieuwe logo weer een Koolvlet waarbij onze kinderen centraal in de boot zitten, op weg naar een gelukkige toekomst. Met zijn allen zitten we op koers en doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat onze leerlingen zich optimaal ontwikkelen door modern en betrokken onderwijs te bieden.

 

 
Lees meer ›

Personeelszaken

22 december 2017 - Na de kerstvakantie zijn er een aantal wijzigingen in ons personeel waar wij u graag van op de hoogte houden.
Lees meer ›

In uiterste nood de klas naar huis

14 december 2017 - De staking is het gevolg van jarenlange bezuinigingen op het onderwijs. 

Zo is de wet passend onderwijs ingevoerd met als doel zo weinig mogelijk kinderen te verwijzen naar het speciaal onderwijs. Dit betekent echter dat leerlingen die meer zorg nodig hebben in de reguliere klassen zitten, terwijl er geen extra geld voor beschikbaar wordt gesteld. Dus meer werkdruk voor leerkrachten die alle kinderen de gewenste aandacht willen geven.
Lees meer ›

Klas in de cloud: Een bijzonder aanbod voor slimme kinderen

Klas in de cloud: Een bijzonder aanbod voor slimme kinderen

07 december 2017 - Kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn, hebben extra uitdaging nodig. Atrium Basisscholen is een bijzondere pilot gestart waarbij slimme kinderen in de cloud extra verdieping en verbreding krijgen aangeboden. Alle scholen van Atrium doen mee.
Lees meer ›

Onderwijsstaking 12 december

05 december 2017 - Omdat het kabinet niet heeft gereageerd op het ultimatum van PO in actie, dat om 10.00 uur vandaag afliep, heeft de actiegroep basisschoolleraren opgeroepen 

om volgende week het werk neer te leggen. "Op 12 december gaan de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in het hele land een dag lang dicht", staat in het persbericht van het collectief PO-Front, waar PO in actie deel van uitmaakt.

 

 
Lees meer ›

Leerlingenraad

Leerlingenraad

01 december 2017 - Kwaliteitszorg is iets waar wij als school aandacht aan besteden. Ouders mogen periodiek hun mening geven (in januari ontvangt u hiervoor weer een oudervragenlijst), verbeterpunten uit de inspectierapporten krijgen aandacht. Aan de leerlingen wordt echter meestal niets gevraagd, terwijl zij juist degene zijn waar het om draait op een school! Wat vinden zij? 
Lees meer ›

De Vreedzame school

31 oktober 2017 - Dinsdagavond hebben wij een ouderavond georganiseerd over ‘De Vreedzame School’ waarbij het gehele team aanwezig was. Deze avond was belangrijk omdat wij samen met u als ouders onze kinderen opvoeden. Op deze manier ontstaat er meer lijn en kunnen we elkaar versterken in de opvoeding van onze kinderen. We streven naar een klimaat waarin iedereen (zowel de kinderen, de ouders als de teamleden) zich veilig voelt, zich gehoord voelt, bereid is zich te verplaatsen in de ander en op een positieve manier met elkaar omgaat.

 

Wij waren blij met de opkomst van 74 ouders!

 

 
Lees meer ›

Onderdeel van Atrium Scholen, voor Katholiek Primair Onderwijs in Langedijk en Omstreken.