Nieuws

Kerstvakantie

Kerstvakantie

23 december 2023 - 
Lees meer ›
Kerstdiner

Kerstdiner

20 december 2023 - Heel veel plezier tijdens het kerstdiner.
Fijne pakjesavond

Fijne pakjesavond

05 december 2023 - 
Lichtjesavond

Lichtjesavond

10 november 2023 - Op 9 november was de school prachtig versierd met alle door de kinderen gemaakte lampionnen. De Ouderraad zorgde voor iets lekker en in de klassen waren leuke spelletjes klaargezet.

Door de grote belangstelling was het een zeer geslaagde avond
Jaarplan 2023-2024 De Koolvlet

Jaarplan 2023-2024 De Koolvlet

04 oktober 2023 - In onderstaande canvas ziet u in één oogopslag de ontwikkelingpunten van het huidige schooljaar op De Koolvlet

Aanmelding nieuwe leerlingen

09 maart 2022 - Binnenkort gaan wij alweer een start maken met de voorbereidingen voor het komend schooljaar. Hiervoor is het belangrijk dat wij goed weten welke nieuwe leerlingen er instromen.

 

Heeft u een kind dat in schooljaar 2022-2023 vier jaar wordt en naar De Koolvlet gaat? Wilt u dan vóór 1 april het inschrijfformulier inleveren?

 

Alvast bedankt!

Verlof onder schooltijd

Verlof onder schooltijd

29 november 2021 - We krijgen regelmatig het verzoek om onder schooltijd een bezoek te mogen brengen aan de tandarts, huisarts of voor extra begeleiding voor schoolzaken. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan gebruik gemaakt worden. Wij vragen u daarom ook om de bezoeken aan huisarts, tandarts of specialist buiten schooltijd te plannen. Zo mist uw kind geen lestijd en worden de lessen niet verstoord.

 

In bijzondere gevallen kunnen we hier van afwijken, maar dan wel in overleg met de leerkracht en met toestemming van de directie.

IKC-ontwikkeling

IKC-ontwikkeling

10 november 2021 - 

Wij werken toe naar een Integraal Kind Centrum (IKC) in ons gebouw, in samenwerking met de kinderopvang en basisschool De Phoenix.

I = Integraal, inclusie; voor iedereen, ongeacht de verschillen.
K = Kansrijk, voor alle kinderen.
C = Community; met alle professionals, partners en ouders samen voor het kind

Binnen een IKC willen we de doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar bevorderen. Met name de overgang van de opvang naar het basisonderwijs zal hierdoor soepeler kunnen verlopen.
Daarnaast willen we beter gebruik maken van alle kwaliteiten van de medewerkers binnen ons gebouw en willen we onze middelen effectiever inzetten. Binnen een IKC onderzoeken we ook de mogelijkheden om een breder aanbod voor leerlingen en ouders neer te zetten.

Hoe ons IKC eruit gaat zien, staat op dit moment nog open.
Wel zoeken we steeds meer de samenwerking op om gebruik te maken van alle talenten en mogelijkheden. Het kind staat centraal waarbij we verschillende leerroutes aan kunnen bieden.


Er is geen datum vastgesteld waarop het IKC 'klaar' moet zijn waardoor we tijd en ruimte hebben om met elkaar op pad te gaan. We zullen ouders ook nog zeker om input vragen over deze ontwikkelingen.

NPO plan

06 oktober 2021 - Jullie hebben misschien in de media wel gehoord dat er een Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in het leven is geroepen voor het herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Ongeveer € 5,8 miljard gaat naar voorschoolse educatie, basisscholen en middelbare scholen. Zij kunnen hiermee leerlingen en leraren helpen om leervertragingen en andere problemen door corona aan te pakken.
Lees meer ›

Aanvragen verlof

06 september 2021 - 

Kinderen zijn leerplichtig met ingang van de eerstvolgende maand na hun vijfde verjaardag. Derhalve mogen wij de kinderen op uw verzoek niet zomaar vrijaf geven. Ook aan ouders van kinderen die nog geen vijf jaar zijn vragen wij conform onderstaande regelgeving een verzoek in te dienen op school. Uiteraard geldt dat wij tot de vijfde verjaardag soepeler met de regels omgaan.

De wet geeft met betrekking tot verlof onder meer het volgende aan:
De directeur van de school kan verlof verlenen voor schoolverzuim wegens ‘gewichtige omstandigheden’.
Er mag maar één keer per schooljaar extra vakantieverlof aangevraagd worden. Al is het maar voor één dag geweest. Een tweede verzoek in dat schooljaar wordt afgewezen. In uiterste gevallen mag er maximaal 10 aaneengesloten dagen extra vakantieverlof worden gegeven, alleen bij een geldige reden. Verzoeken om meer dan 10 dagen worden afgewezen.

Geldige redenen verlofaanvraag:
a. Een werknemer kan onmogelijk weg tijdens de schoolvakantietijd. Een werkgeversverklaring is dan noodzakelijk.
b. Ernstige ziekte van ouders/verzorgers.
c. Sterfgeval in de naaste familie.
d. Huwelijksfeest/jubileum in de naaste familie.

Houdt u er rekening mee dat voor huwelijksfeesten, jubilea en dergelijke een maximum aantal dagen geldt. Meestal is dit één of twee. Voor een langere vakantie waarbij een jubileum of huwelijksfeest slechts de aanleiding is, kan dus geen verlof gegeven worden.
Redenen als ‘een reeds geboekte reis’, ‘niet willen reizen in de vakantiepiek’, ‘de laatste dag voor de vakantie’ etc. kunnen niet als geldig worden aangemerkt. Deze verzoeken worden afgewezen.
Ook mag er geen verlof worden gegeven in de eerste twee weken na de grote vakantie, ook niet gezien de aard van het beroep van de ouders.
De exacte formulering omtrent het verlenen van verlof is te vinden op de website onder het kopje ‘Downloads’. Een formulier om verlof aan te vragen is verkrijgbaar op school bij directie of te downloaden van de website.
Wij zijn verplicht de leerplichtambtenaar in kennis te stellen wanneer een leerling zonder toegekend verlof afwezig is.

Parro

Parro

18 december 2020 - 


Naar aanleiding van de behoeften van zowel de ouders als leerkrachten zijn wij op zoek gegaan naar een gebruiksvriendelijk middel om de communicatie tussen ouders en school te verbeteren.


Lees meer ›

nieuw contactpersoon van Centrum voor Jeugd en Gezin

11 december 2020 - Beste ouders,

 

Middels dit bericht wil ik u informeren dat ik in verband met een andere baan geen contactpersoon meer ben van de Koolvlet. Mijn collega Erika Katoen zal vanaf 1 januari uw nieuwe contactpersoon zijn op de Koolvlet. Hieronder stelt zij zich aan u voor. Ik wil u bedanken voor de fijne gesprekken die ik heb gehad.

 

Hartelijke groeten,

 

Annemarie Schaap

 

 


Lees meer ›
De Koolvlet is samen met dertien andere scholen een onderdeel van Allente. Allente vormt het bestuur voor opvang en onderwijs met een openbaar karakter, algemeen bijzonder en katholiek identiteit in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar.