Nieuws

31 oktober 2017

De Vreedzame school

Dinsdagavond hebben wij een ouderavond georganiseerd over ‘De Vreedzame School’ waarbij het gehele team aanwezig was. Deze avond was belangrijk omdat wij samen met u als ouders onze kinderen opvoeden. Op deze manier ontstaat er meer lijn en kunnen we elkaar versterken in de opvoeding van onze kinderen. We streven naar een klimaat waarin iedereen (zowel de kinderen, de ouders als de teamleden) zich veilig voelt, zich gehoord voelt, bereid is zich te verplaatsen in de ander en op een positieve manier met elkaar omgaat.

 

Wij waren blij met de opkomst van 74 ouders!

 

 


Tijdens de avond heeft Irma de Boot, onze begeleider vanuit de
Onderwijsbegeleidingsdienst, een toelichting gegeven op onze aanpak met ‘De Vreedzame School’.


Deze methode ontwikkelt het zelfbewustzijn, het sociaal bewustzijn, besluiten nemen,
zelfmanagement (emoties) en relaties hanteren. Om dit te bevorderen geven we affectieve ondersteuning door persoonlijke aandacht en bouwen we aan een vertrouwensrelatie. Verder is het belangrijk dat het gedrag van kinderen wordt bijgestuurd. Dit doen we door duidelijk te zijn in wat wel/niet mag, door aanwijzingen te geven hoe het nu en in de toekomst anders kan en door veel positieve feedback te geven want daar worden kinderen sterker van. Tijdens gesprekken met kinderen geven we uitleg over het waarom van situaties en het waarom van de oplossing.

 

Tijdens dit deel hebben de ouders elkaar ook een beetje beter leren kennen door samen in gesprek te gaan over sociaal emotionele ontwikkeling.

 

 

Na het informatieve gedeelte zijn de ouders de klassen in gegaan. Alle leerkrachten hebben lesonderdelen van ‘De Vreedzame School’ uitgevoerd. Ouders hebben kunnen ervaren wat wij met de kinderen doen. Hierdoor ontstond er veel plezier maar ook meer inzicht in wat onze methode nu precies inhoudt. Ten slotte hebben de ouders een ‘kletskaart’ meegekregen. Hierop staan vragen die u thuis aan uw kind zou kunnen stellen. Op deze manier kunt u een gesprek op gang brengen over het onderwerp wat op dit moment centraal staat op school. Leuk om te horen wat u kind allemaal geleerd heeft maar ook een mooie gelegenheid om de inhoud vanuit uw perspectief te
verdiepen. Wanneer kinderen zullen merken dat u als ouder dezelfde normen en waarden heeft, zullen de kinderen gemotiveerder worden om hun gedrag hierop bij te stellen. Een win-winsituatie dus!

Onderdeel van Atrium Scholen, voor Katholiek Primair Onderwijs in Langedijk en Omstreken.