Nieuws

14 december 2017

In uiterste nood de klas naar huis

De staking is het gevolg van jarenlange bezuinigingen op het onderwijs. 

Zo is de wet passend onderwijs ingevoerd met als doel zo weinig mogelijk kinderen te verwijzen naar het speciaal onderwijs. Dit betekent echter dat leerlingen die meer zorg nodig hebben in de reguliere klassen zitten, terwijl er geen extra geld voor beschikbaar wordt gesteld. Dus meer werkdruk voor leerkrachten die alle kinderen de gewenste aandacht willen geven.


Je ziet goede  leerkrachten  het onderwijs verlaten, omdat zij het plezier in het lesgeven verliezen en soms kiezen zij voor het voortgezet onderwijs vanwege een beter salaris en minder werkdruk. Dat is heel jammer.

Wij denken dat het basisonderwijs aantrekkelijker gemaakt moet worden, meer doorgroeimogelijkheden, eerder een vaste aanstelling, een beter salarisperspectief, kleinere groepen en meer handen in de klas.

In de praktijk merken we dat er minder leerkrachten beschikbaar zijn, met name voor invalwerk, in andere regio’s kunnen ze vaste vacatures niet eens invullen.

Gelukkig hebben wij nog nauwelijks klassen naar huis hoeven sturen. Wij doen er alles aan om steeds te zoeken naar oplossingen. Het is onze verantwoordelijkheid om het zo goed mogelijk te regelen. Ten eerste zoeken we een invaller. Als dat niet lukt kijken we of er intern iets geregeld kan worden met ambulante collega’s of we verdelen de kinderen over andere groepen. Dit zijn echter noodmaatregelen die wij alleen voor korte tijd kunnen toepassen. Als het echt niet anders kan, zullen we klassen naar huis moeten sturen. Natuurlijk doen wij onze uiterste best om dit te voorkomen.

Meerdere sectoren kunnen het overheidsgeld goed gebruiken. Tegelijkertijd zijn wij het verplicht, u als ouders te wijzen op de gevolgen van jarenlange bezuiniging op het onderwijs.

De Koolvlet is samen met dertien andere scholen een onderdeel van Allente. Allente vormt het bestuur voor opvang en onderwijs met een openbaar karakter, algemeen bijzonder en katholiek identiteit in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar.