Nieuws

07 december 2017

Klas in de cloud: Een bijzonder aanbod voor slimme kinderen

Kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn, hebben extra uitdaging nodig. Atrium Basisscholen is een bijzondere pilot gestart waarbij slimme kinderen in de cloud extra verdieping en verbreding krijgen aangeboden. Alle scholen van Atrium doen mee.

Klas in de cloud: Een bijzonder aanbod voor slimme kinderen
Projectleiders van het project ‘Klas in de Cloud’ zijn Helga Bongers, landelijke onderwijsinnovator en Esther van Dortmont, directeur van basisschool De Koolvlet; “Voor leerkrachten kan het best pittig zijn om meerkunners voldoende uitdaging te bieden. Je kunt niet zeggen: ’hier heb je een extra werkje en succes ermee’. Hoogbegaafde of meerbegaafde kinderen hebben ook op een andere manier instructie en aandacht nodig.”
 
Uitdaging
Juist voor kinderen met een hoog IQ is extra uitdaging heel belangrijk. “Als ze dat niet krijgen, gaan kinderen onderpresteren. Of op gedragsgebied krijgen ze problemen. Ze gaan zich vervelen of ze gaan de clown uithangen in de klas.” Het juiste onderwijsaanbod voorkomt deze problemen. Voor de zomer heeft Atrium als schoolbestuur het aanbod voor meerkunners dus als speerpunt benoemd.
 
Alles digitaal
Er is bewust gekozen voor een methode die ‘in de cloud’ – digitaal dus – werkt. Na de gezamenlijk kick-off in september kunnen kinderen op hun eigen school blijven en inloggen op de computer. Ze komen vervolgens in een digitale omgeving die iets weg heeft van Facebook. Ze kunnen contact leggen met kinderen van andere scholen en met twee leerkrachten die speciaal voor dit project ook zijn ingelogd – vaak samen op een afgesproken vast tijdstip.  De leerkrachten geven uitdagende opdrachten die passen bij de intelligentie van de leerlingen. In duo’s gaan de kinderen ermee aan de slag. Niet alles gebeurt digitaal, er zijn ook de presentaties en ontmoetingen ‘live’, maar de meeste feedback op de opdrachten is via het internet. 
 
21ste eeuwvaardigheden
Esther legt uit waarom er niet gekozen is voor een traditionele plusklas. “Ten eerste kunnen hiermee meer kinderen meedoen. We hebben nu twee groepjes van twaalf kinderen van verschillende scholen. Die kinderen hoeven niet te reizen, ook de leerkrachten kunnen op hun eigen school of vanuit huis aan het werk. Dat is heel prettig.” Daarnaast is het voor Atrium ook van groot belang dat kinderen vaardigheden opdoen die van pas komen in de huidige maatschappij. Daar horen 21ste eeuwvaardigheden ook bij. Deze komen juist aan bod door ‘in the cloud’ te werken.
 
‘Klas in de cloud’ is bedoeld voor meerkunners uit groep 6, 7 of 8. Kinderen hoeven geen IQ-test te ondergaan om in aanmerking te komen, dit zou een te ‘enge’ benadering zijn. De leerkracht kan kinderen aandragen voor het project vanuit zijn eigen professionele inzicht. De eerste ervaringen van de pilot zijn positief, maar “We zijn er nog lang niet,” benadrukt Esther. “Wij zijn nog in de proeffase. Het is een hele andere manier van werken en dat is voor iedereen even wennen.” De kinderen die er al mee werken zijn enthousiast en voelen zich gehoord doordat zij aanvullende leerstof aangeboden krijgen. En het mes snijdt aan twee kanten: ze worden gelijktijdig ICT-vaardiger.
De Koolvlet is samen met dertien andere scholen een onderdeel van Allente. Allente vormt het bestuur voor opvang en onderwijs met een openbaar karakter, algemeen bijzonder en katholiek identiteit in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar.