Nieuws

01 augustus 2019

Leerlingenraad

Kwaliteitszorg is iets waar wij als school aandacht aan besteden. Ouders mogen periodiek hun mening geven (in januari ontvangt u hiervoor weer een oudervragenlijst), verbeterpunten uit de inspectierapporten krijgen aandacht. Aan de leerlingen wordt echter meestal niets gevraagd, terwijl zij juist degene zijn waar het om draait op een school! Wat vinden zij? 

Leerlingenraad
Zij kunnen heel zinnige dingen noemen waar een team niet altijd direct aan denkt. Die dingen willen wij via een leerlingenraad naar voren laten komen. Met een leerlingenraad bevorderen we de betrokkenheid van leerlingen bij onze school. Maar we bereiken er in feite meer mee, namelijk actief burgerschap. Actief burgerschap is het nemen van verantwoordelijkheid voor zaken die in algemene belang zijn. Maar ook het bewustzijn dat je daarbij niet uitsluitend voor jezelf spreekt, maar dat je namens anderen spreekt en handelt. Met een leerlingenraad laten we kinderen omgaan met dit principe en léren we ze om hiermee om te gaan. Door het oprichten van een leerlingenraad kunnen leerlingen samen op een democratische wijze actief participeren en meedenken over schoolse zaken.

 

Daarom worden er in de groepen 5 t/m 8 twee leerlingen per groep gekozen die deel zullen nemen aan de leerlingenraad. Binnen deze groepen kan iedereen zich kandidaat stellen. Wanneer er meer kandidaten zijn worden er binnen de groep verkiezingen gehouden. De leden blijven een jaar lid en kunnen zich het jaar erna herkiesbaar stellen. De verkiezing zal plaats vinden in december.

 

Profiel voor leerlingen in de leerlingenraad:

· iemand die namens de groep spreekt

· iemand die durft te spreken

· iemand die met iedereen in de groep kan spreken

· iemand die geduld heeft om andere kinderen aan het woord te laten

· iemand die kan luisteren naar anderen

· iemand die respect heeft voor anderen

· iemand die kan samenwerken

· iemand die betrouwbaar is

De Koolvlet is samen met dertien andere scholen een onderdeel van Allente. Allente vormt het bestuur voor opvang en onderwijs met een openbaar karakter, algemeen bijzonder en katholiek identiteit in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar.