Nieuws

05 december 2017

Onderwijsstaking 12 december

Omdat het kabinet niet heeft gereageerd op het ultimatum van PO in actie, dat om 10.00 uur vandaag afliep, heeft de actiegroep basisschoolleraren opgeroepen 

om volgende week het werk neer te leggen. "Op 12 december gaan de basisscholen en scholen voor speciaal onderwijs in het hele land een dag lang dicht", staat in het persbericht van het collectief PO-Front, waar PO in actie deel van uitmaakt.

 

 


Minister Arie Slob (Onderwijs) zegt niet meer te kunnen bieden dan de driekwart miljard die in het regeerakkoord is afgesproken. Onder leiding van PO in actie, strijden leerkrachten echter voor 1,4 miljard euro voor het basisonderwijs. Het geld, 900 miljoen euro voor een salarisverhoging en 500 miljoen voor het verlichten van de werkdruk, is bedoeld om het dreigende lerarentekort af te wenden.

 

Met name het (dreigende) lerarentekort is reden voor het team van de Koolvlet om gehoor te geven aan de staking van 12 december. Het wordt voor ons als school steeds moeilijker om bij ziekte/afwezigheid van een leerkracht een vervanger te vinden, aangezien de vervangingspool zo goed als leeg is. Op dit moment hebben we het naar huis sturen van klassen meestal nog kunnen voorkomen dankzij de enorme flexibiliteit van collega’s, maar ook deze flexibiliteit is niet oneindig.

 

Dinsdag 12 december a.s. zal de Koolvlet daarom gesloten zijn. Wij verwachten dat u dan zelf zorgt voor de opvang van uw kinderen. Mocht dit bij u echt niet lukken, dan kunt u contact opnemen met externe buitenschoolse opvang ( Stichting Kinderopvang Langedijk). De kosten van externe opvang zijn in principe voor ouders, niet voor het schoolbestuur.

 

Wij vragen om uw steun voor deze staking . Het bestuur van onze stichting Atrium steunt de scholen en teams hierin. Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één front laten horen dat we ons grote zorgen maken en investeringen opeisen. Voor de toekomst van het mooiste vak van de wereld, de toekomst van het onderwijs in het algemeen, maar vooral voor de toekomst van uw kinderen en de generaties die volgen!

De Koolvlet is samen met dertien andere scholen een onderdeel van Allente. Allente vormt het bestuur voor opvang en onderwijs met een openbaar karakter, algemeen bijzonder en katholiek identiteit in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar.