Nieuws

29 januari 2018

Vragenlijst voor ouders invullen tot 16 februari

Waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs is voor ons van groot belang. Zijn we op de goede weg? Wat ziet u van de ontwikkelingen bij ons op school? Om te kunnen bepalen of we ons op de juiste dingen richten, is uw mening voor ons belangrijk. U kunt ons laten weten wat u van ons onderwijs vindt door deel te nemen aan de enquête.

 

De inlogcode heeft u via een email ontvangen. U kunt de enquête invullen tot 16 februari.
Hoe meer ouders deze vragenlijst invullen hoe groter de betekenis van de antwoorden voor ons is. Van de 162 gezinnen is de enquete op dit moment ingevuld door 29% gezinnen! We streven naar 60% respons!


De enquête is opgebouwd uit 108 vragen over onder andere het schoolklimaat, het onderwijs, de  begeleiding, de communicatie en de (sociale) veiligheid.  Uw antwoorden worden anoniem verwerkt. 

 

Het streven is om voor de meivakantie de belangrijkste resultaten van de vragenlijsten aan u terug te koppelen via de nieuwsbrief. De conclusies die volgen uit de vragenlijsten zullen door ons gebruikt worden als input voor de toekomstige plannen en ontwikkelingen.

 

Fijn dat u even tijd vrijmaakt om ons te helpen door uw mening met ons te delen.

Onderdeel van Atrium Scholen, voor Katholiek Primair Onderwijs in Langedijk en Omstreken.