Sociaal emotioneel - Vreedzame school

Het welbevinden van leerlingen is de basis om tot ontwikkeling te kunnen komen. We willen daarom elke leerling bereiken. Het team spreekt één taal vanuit onze gezamenlijke kernwaarden. Daarnaast gebruiken we sinds 2016 een methode op het gebied van sociaal emotionele ontwikkeling waarbij we het belangrijk vinden dat het geoefende ook toegepast wordt in praktijksituaties buiten deze lessen om.
De methode die wij in alle groepen inzetten is ‘De Vreedzame School’. Dit programma wordt op meer dan 550 basisscholen gebruikt. Onderzoek laat zien dat deelnemende scholen een significant verschil waarnemen in het schoolklimaat en het gedrag van leerlingen voor en na de invoering van De Vreedzame School.

 

De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen. De kern van De Vreedzame School bestaat uit een wekelijkse les voor alle groepen in conflictoplossing en de sociale competenties die daar voor nodig zijn. De Vreedzame School is veel meer dan een lesmethode. Het is een filosofie, een aanpak, waarin de eigen kracht van kinderen centraal staat. Naast de genoemde verschillen in school- en klasklimaat, rapporteren scholen die al drie jaar of langer met het programma werken een afname van het aantal conflicten sinds de invoering van het programma. Bovendien heeft het effect op het gedrag van leerlingen. Zij gedragen zich rustiger en verantwoordelijker, gaan respectvoller met elkaar om, houden zich beter aan afspraken, hebben minder conflicten, verwoorden zaken beter en laten zich beter aanspreken door leerkrachten van jongere groepen. Met als resultaat voor de leerkrachten dat er een beter klimaat is om les te kunnen geven.

 

De Vreedzame School streeft er naar om kinderen te leren:

• op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan

• op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen

• constructief conflicten op te lossen

• verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap

• open te staan voor verschillen tussen mensen.

 

In alle groepen staat hetzelfde thema centraal. Als ouder is het belangrijk om te weten wat wij aan de orde stellen zodat je er thuis ook op aan kunt sluiten in gesprekken met je kind.

 

De planning ziet er als volgt uit:

Augustus: Blok 1

September: Blok 2

November: Blok 3

Februari: Blok 4

Maart: Blok 5

Mei: Blok 6

 

Op de website vindt u de ouderinformatie per blok. Bij de ingang van de Koolvlet hangt een prikbord met informatie over het huidige thema rondom ‘De Vreedzame School’ op de Koolvlet.

De Koolvlet is samen met dertien andere scholen een onderdeel van Allente. Allente vormt het bestuur voor opvang en onderwijs met een openbaar karakter, algemeen bijzonder en katholiek identiteit in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar.