Spelling - Staal

Wij gebruiken op De Koolvlet de methode Lijn 3 voor groep 3 en Staal voor de groepen 4 t/m 8.

 

Hieronder kunt u een overzicht vinden van de doelen in deze groep. 

Groep 3

In het bijgevoegde overzicht hebben wij voor elk van de twaalf thema’s van Lijn 3 de doelen
van de verschillende domeinen overzichtelijk onder elkaar gezet. De acht domeinen zijn:
lezen, spelling, woordenschat, mondelinge communicatie, begrijpend luisteren, stellen,
leesbevordering en wereldoriëntatie. Onderaan elk thema staan de doelen uit de gekoppelde
schrijfmethode Klinkers (voor groep 3). De doelen van technisch lezen vormen de kern van
wat de kinderen dit jaar gaan leren.

 

U kunt het overzicht hier vinden.

Groepen 4 t/m 8

In Staal spelling is de spellingaanpak van José Schraven verwerkt. Hierin staat de instructie door de leerkracht centraal. De kinderen krijgen die instructie dan ook iedere dag. Door die dagelijkse aandacht is het niet nodig dat u thuis ook oefent met uw kind.

 

De kinderen leren de naam van de nieuwe categorie en de bijbehorende nieuwe regel, maar ook de eerder geleerde categorieën en regels worden iedere dag herhaald. Hierdoor zakt de kennis van de kinderen niet weg. Het leereffect is groter wanneer uw kind de naam van de categorie en de spellingregel altijd op dezelfde manier uitgelegd krijgt. Daarom gebruiken we op school dezelfde categorienamen en spellingregels door de jaargroepen heen.

 

Ter info vindt u op deze pagina de categorienamen en spellingregels die in de jaargroep van uw kind worden gebruikt. Als u op een plaatje klikt, kunt u deze groter bekijken.

Groep 4

Groep 5

Groep 6

Groep 7&8

De Koolvlet is samen met dertien andere scholen een onderdeel van Allente. Allente vormt het bestuur voor opvang en onderwijs met een openbaar karakter, algemeen bijzonder en katholiek identiteit in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar.