Taal - Lijn 3 & Staal

Wij gebruiken op De Koolvlet de methode Lijn 3 voor groep 3 en Staal voor de groepen 4 t/m 8.

 

Hieronder kunt u een overzicht vinden van de doelen in deze groep. 

Groep 3

In het bijgevoegde overzicht hebben wij voor elk van de twaalf thema’s van Lijn 3 de doelen
van de verschillende domeinen overzichtelijk onder elkaar gezet. De acht domeinen zijn:
lezen, spelling, woordenschat, mondelinge communicatie, begrijpend luisteren, stellen,
leesbevordering en wereldoriëntatie. Onderaan elk thema staan de doelen uit de gekoppelde
schrijfmethode Klinkers (voor groep 3). De doelen van technisch lezen vormen de kern van
wat de kinderen dit jaar gaan leren.

 

U kunt het overzicht hier vinden.

De Koolvlet is samen met dertien andere scholen een onderdeel van Allente. Allente vormt het bestuur voor opvang en onderwijs met een openbaar karakter, algemeen bijzonder en katholiek identiteit in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar.