Onze identiteit

De Koolvlet is een katholieke school. Er wordt godsdienstonderwijs vanuit de methode Trefwoord gegeven. De school doet mee aan de projecten rondom de Communie en het Vormsel.  Andere godsdienstige stromingen worden in de lessen geschiedenis en geestelijke stromingen behandeld.
Belangrijke waarden zoals solidariteit, naastenliefde en respect worden niet alleen uitgedragen tijdens de catecheselessen, maar spelen constant een rol en zijn richtinggevend in het denken en handelen van de leerkrachten. Wij zijn van mening dat het katholieke karakter van onze school herkenbaar moet zijn in de praktijk van elke dag. We proberen zo met elkaar te werken en met elkaar om te gaan dat dit past binnen de idealen van het christendom.

 

Over normen en waarden, die we willen overbrengen, wordt niet alleen gepraat. Kinderen, ouders en collega’s moeten die ook in de dagelijkse praktijk ondervinden.

We gaan ervan uit dat ieder mens, ieder kind uniek is, dus anders, maar daarin ook juist gelijk en gelijkwaardig. We respecteren en waarderen de verschillen die er zijn tussen de kinderen. We proberen kinderen de ruimte te geven om te kunnen zijn wie ze zijn en hen te leren ook op deze manier met elkaar om te gaan.

 

We zijn ervan overtuigd dat ieder mens er het beste van wil maken, daarom zoeken we in de eerste plaats naar het goede in leerlingen, collega’s en ouders en hebben we vertrouwen in hun goede wil.

 

We hechten veel waarde aan samenwerken, elkaar helpen en samen delen.

We proberen de kinderen op te voeden met verantwoordelijkheidsgevoel voor elkaar en voor de wereld om hen heen.

 

Waar mogelijk wordt in de lessen aandacht besteed aan het maken van keuzes vóór rechtvaardigheid, medemenselijkheid, vrede, vrijheid, tolerantie, milieubewust leven en tégen geweld,discriminatie en vooroordelen.

 

Daarnaast blijkt het katholieke karakter van onze school uit zaken die direct verband houden met de katholieke geloofstraditie, zoals:

  • De lessen godsdienst – en levensbeschouwelijke vorming.
  • De voorbereiding op de Eerste Communie en het Vormsel.
  • De viering van de christelijke feestdagen.
Onderdeel van Atrium Scholen, voor Katholiek Primair Onderwijs in Langedijk en Omstreken.