Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad overlegt, geeft adviezen en neemt besluiten in samenwerking met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen die met het beleid van de school en het bestuur van de Stichting Atrium te maken hebben. Dit betekent dat men vanaf 1 januari 2020 zich zal bezig houden met het beleid van Allente. https://allente.nl/
Hierbij kun je denken aan onderwijsopbrengsten, vakantieregeling, het schoolplan, de inzet van personeel, keuze van lesmethode e.d. Over vele besluiten die de schoolleiding en het bestuur willen nemen, moeten zij vooraf de MR om advies of instemming vragen.

Onze Medezeggenschapsraad bestaat uit zes leden. Er zijn drie leden namens de oudergeleding en drie leden vanuit het team.

 

 

Gegevens van de medezeggenschapsraad:

Als je contact wilt opnemen met onze medezeggenschapsraad, óf als je vragen, suggesties of ideeën hebt kun je het volgende e-mail adres gebruiken: mr.dekoolvlet@atriumscholen.nl

 

 

Leden medezeggenschapsraad:

 

Namens de ouders:

Suzanne (moeder van Onne, groep 8 en Sep, groep 1/2)

Lawrence (secretaris, vader van Rens, groep 3 en Lars, groep 1/2)
Arlette (penningmeester, moeder van Rits, groep 3 en Boet, groep 1/2)

 

Namens de leerkrachten:

Kitty, leerkracht groep 5 (voorzitter)
Michelle, leerkracht groep 7

Thea, leerkracht groep 1/2

 

 

Voorbeelden van onderwerpen welke het afgelopen jaar zijn besproken:

Onderwijsopbrengsten/doelen, Veiligheid binnen school, Jaarplan, Indeling klassen, Zorgplan, Begroting, Ondersteuningsplan, Gedragsprotocol/ pestprotocol.

De Koolvlet is samen met dertien andere scholen een onderdeel van Allente. Allente vormt het bestuur voor opvang en onderwijs met een openbaar karakter, algemeen bijzonder en katholiek identiteit in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar.