Welkom bij De Koolvlet

De Koolvlet is een energieke school die is gehuisvest in een mooi multifunctioneel gebouw.

Wij willen gelukkige leerlingen die laten zien wat ze in hun mars hebben en daar trots op zijn!

De Koolvlet heeft een betrokken team dat vanuit hun passie voor onderwijs een goede sfeer en kwaliteit wil neerzetten.

Het welbevinden van leerlingen is de basis om tot ontwikkeling te kunnen komen.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat we onze leerlingen afleveren met het leerniveau dat past bij de mogelijkheden van de leerling. In de ochtend werken we aan de basisvakken taal en rekenen. Met behulp van opbrengstgericht werken zorgen wij ervoor dat we de leerlingen goed kennen en volgen.

In de middagen bieden we een eigentijds aanbod met aandacht voor vaardigheden die leerlingen in hun toekomst nodig hebben. Vanuit onderzoekend leren werken we themagericht, geven leerlingen de ruimte om op hun eigen manier te werken en leren we leerlingen samenwerken.

Nieuws

Aanmelding nieuwe leerlingen
09 mrt 2022 - Binnenkort gaan wij alweer een start maken met de voorbereidingen voor het komend schooljaar. Hiervoor is het belangrijk dat wij goed weten welke nieuwe leerlingen er instromen.

 

Heeft u een kind dat in schooljaar 2022-2023 vier jaar wordt en naar De Koolvlet gaat? Wilt u dan vóór 1 april het inschrijfformulier inleveren?

 

Alvast bedankt!


Preview foto
Verlof onder schooltijd
29 nov 2021 - We krijgen regelmatig het verzoek om onder schooltijd een bezoek te mogen brengen aan de tandarts, huisarts of voor extra begeleiding voor schoolzaken. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan gebruik gemaakt worden. Wij vragen u daarom ook om de bezoeken aan huisarts, tandarts of specialist buiten schooltijd te plannen. Zo mist uw kind geen lestijd en worden de lessen niet verstoord.

 

In bijzondere gevallen kunnen we hier van afwijken, maar dan wel in overleg met de leerkracht en met toestemming van de directie.


Preview foto
IKC-ontwikkeling
10 nov 2021 -

Wij werken toe naar een Integraal Kind Centrum (IKC) in ons gebouw, in samenwerking met de kinderopvang en basisschool De Phoenix.

I = Integraal, inclusie; voor iedereen, ongeacht de verschillen.
K = Kansrijk, voor alle kinderen.
C = Community; met alle professionals, partners en ouders samen voor het kind

Binnen een IKC willen we de doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar bevorderen. Met name de overgang van de opvang naar het basisonderwijs zal hierdoor soepeler kunnen verlopen.
Daarnaast willen we beter gebruik maken van alle kwaliteiten van de medewerkers binnen ons gebouw en willen we onze middelen effectiever inzetten. Binnen een IKC onderzoeken we ook de mogelijkheden om een breder aanbod voor leerlingen en ouders neer te zetten.

Hoe ons IKC eruit gaat zien, staat op dit moment nog open.
Wel zoeken we steeds meer de samenwerking op om gebruik te maken van alle talenten en mogelijkheden. Het kind staat centraal waarbij we verschillende leerroutes aan kunnen bieden.


Er is geen datum vastgesteld waarop het IKC 'klaar' moet zijn waardoor we tijd en ruimte hebben om met elkaar op pad te gaan. We zullen ouders ook nog zeker om input vragen over deze ontwikkelingen.


NPO plan
06 okt 2021 - Jullie hebben misschien in de media wel gehoord dat er een Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in het leven is geroepen voor het herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Ongeveer € 5,8 miljard gaat naar voorschoolse educatie, basisscholen en middelbare scholen. Zij kunnen hiermee leerlingen en leraren helpen om leervertragingen en andere problemen door corona aan te pakken.
Lees meer ›

Open Huis De Koolvlet
08 sep 2021 - Bent u geïnteresseerd en wilt u kennis maken met De Koolvlet?
U bent welkom op een Open Huis dat we een aantal keren per jaar organiseren.

 

Op de volgende data staat een Open Huis gepland:
- Woensdag 27 oktober 2021 van 10.00u tot 12.00u
- Donderdag 9 december 2021 van 10.00u tot 12.00u - GEANNULEERD ivm maatregelen.
- Maandag 17 januari 2022 van 10.00u tot 12.00u
- Dinsdag 1 maart 2022 van 10.00u tot 12.00u
- Woensdag 6 april 2022 van 10.00u tot 12.00u
- Vrijdag 3 juni 2022 van 10.00u tot 12.00u

 

Tijdens het Open Huis wordt u rondgeleid en is er de gelegenheid om met de directie in gesprek te gaan en zullen leerlingen de school laten zien.

 

Aangezien De Koolvlet en basisschool De Phoenix steeds meer met elkaar samenwerken en zij gemeenschappelijke ruimtes delen, krijgt u naast een eerste kennismaking met de Koolvlet ook een indruk van De Phoenix.

 

U kunt zich voor het Open Huis aanmelden via dekoolvlet@allente.nl   
Graag bij de aanmelding vermelden met hoeveel personen u aanwezig zult zijn.

 

Indien de maatregelen rondom Corona het niet zullen toestaan om ouders in onze school te ontvangen zullen wij in januari een alternatieve manier van kennismaken overwegen.


De Koolvlet is samen met dertien andere scholen een onderdeel van Allente. Allente vormt het bestuur voor opvang en onderwijs met een openbaar karakter, algemeen bijzonder en katholiek identiteit in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar.