Welkom bij De Koolvlet

De Koolvlet is een energieke school die is gehuisvest in een mooi multifunctioneel gebouw.

Wij willen gelukkige leerlingen die laten zien wat ze in hun mars hebben en daar trots op zijn!

De Koolvlet heeft een betrokken team dat vanuit hun passie voor onderwijs een goede sfeer en kwaliteit wil neerzetten.

Het welbevinden van leerlingen is de basis om tot ontwikkeling te kunnen komen.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat we onze leerlingen afleveren met het leerniveau dat past bij de mogelijkheden van de leerling. In de ochtend werken we aan de basisvakken taal en rekenen. Met behulp van opbrengstgericht werken zorgen wij ervoor dat we de leerlingen goed kennen en volgen.

In de middagen bieden we een eigentijds aanbod met aandacht voor vaardigheden die leerlingen in hun toekomst nodig hebben. Vanuit onderzoekend leren werken we themagericht, geven leerlingen de ruimte om op hun eigen manier te werken en leren we leerlingen samenwerken.

Nieuws

Open Huis De Koolvlet
08 sep 2021 - Bent u geïnteresseerd en wilt u kennis maken met De Koolvlet?
U bent welkom op een Open Huis dat we een aantal keren per jaar organiseren.

 

Op de volgende data staat een Open Huis gepland:
- Woensdag 27 oktober 2021 van 10.00u tot 12.00u
- Donderdag 9 december 2021 van 10.00u tot 12.00u
- Maandag 17 januari 2022 van 10.00u tot 12.00u
- Dinsdag 1 maart 2022 van 10.00u tot 12.00u
- Woensdag 6 april 2022 van 10.00u tot 12.00u
- Vrijdag 3 juni 2022 van 10.00u tot 12.00u

 

Tijdens het Open Huis wordt u rondgeleid en is er de gelegenheid om met de directie in gesprek te gaan en zullen leerlingen de school laten zien.

 

Aangezien De Koolvlet en basisschool De Phoenix steeds meer met elkaar samenwerken en zij gemeenschappelijke ruimtes delen, krijgt u naast een eerste kennismaking met de Koolvlet ook een indruk van De Phoenix.

 

U kunt zich voor het Open Huis aanmelden via dekoolvlet@allente.nl   
Graag bij de aanmelding vermelden met hoeveel personen u aanwezig zult zijn.


Coronamaatregelen
07 sep 2021 -

Na de vakantie hebben we gemerkt dat voor velen het gevaar voor besmetting met COVID-19 lijkt te zijn weggezakt. Toch is dit gevaar er zeker nog en moeten we onze gezamenlijke verantwoordelijkheid hierbij nemen. 

We zien dat het 's ochtends en 's middags erg druk is op het plein. Met name bij de kleuters levert dit nog onoverzichtelijke situaties op. Wij vragen daarom alle ouders en leerlingen via de 'buitenkant' van het kleuterplein naar de school te lopen. Dit geldt voor zowel de heen- als terugweg. Let u ook op de onderlinge afstand?

Bij jonge kinderen zijn de symptomen van COVID-19 niet altijd zichtbaar maar ook onder deze groep komt het frequent voor en ligt een uitbraak op de loer. In deze beslisboom hieronder ziet u nogmaals hoe u dient te handelen in diverse situaties.


Aanvragen verlof
06 sep 2021 -

Kinderen zijn leerplichtig met ingang van de eerstvolgende maand na hun vijfde verjaardag. Derhalve mogen wij de kinderen op uw verzoek niet zomaar vrijaf geven. Ook aan ouders van kinderen die nog geen vijf jaar zijn vragen wij conform onderstaande regelgeving een verzoek in te dienen op school. Uiteraard geldt dat wij tot de vijfde verjaardag soepeler met de regels omgaan.

De wet geeft met betrekking tot verlof onder meer het volgende aan:
De directeur van de school kan verlof verlenen voor schoolverzuim wegens ‘gewichtige omstandigheden’.
Er mag maar één keer per schooljaar extra vakantieverlof aangevraagd worden. Al is het maar voor één dag geweest. Een tweede verzoek in dat schooljaar wordt afgewezen. In uiterste gevallen mag er maximaal 10 aaneengesloten dagen extra vakantieverlof worden gegeven, alleen bij een geldige reden. Verzoeken om meer dan 10 dagen worden afgewezen.

Geldige redenen verlofaanvraag:
a. Een werknemer kan onmogelijk weg tijdens de schoolvakantietijd. Een werkgeversverklaring is dan noodzakelijk.
b. Ernstige ziekte van ouders/verzorgers.
c. Sterfgeval in de naaste familie.
d. Huwelijksfeest/jubileum in de naaste familie.

Houdt u er rekening mee dat voor huwelijksfeesten, jubilea en dergelijke een maximum aantal dagen geldt. Meestal is dit één of twee. Voor een langere vakantie waarbij een jubileum of huwelijksfeest slechts de aanleiding is, kan dus geen verlof gegeven worden.
Redenen als ‘een reeds geboekte reis’, ‘niet willen reizen in de vakantiepiek’, ‘de laatste dag voor de vakantie’ etc. kunnen niet als geldig worden aangemerkt. Deze verzoeken worden afgewezen.
Ook mag er geen verlof worden gegeven in de eerste twee weken na de grote vakantie, ook niet gezien de aard van het beroep van de ouders.
De exacte formulering omtrent het verlenen van verlof is te vinden op de website onder het kopje ‘Downloads’. Een formulier om verlof aan te vragen is verkrijgbaar op school bij directie of te downloaden van de website.
Wij zijn verplicht de leerplichtambtenaar in kennis te stellen wanneer een leerling zonder toegekend verlof afwezig is.


Preview foto
We zijn weer open!
08 feb 2021 -  

Blije leerlingen op De Koolvlet

Na vijf weken online onderwijs zijn de leerlingen van Basisschool De Koolvlet weer feestelijk gestart!
Zondagavond was het nog even spannend vanwege de weersvoorspellingen, maar gelukkig kon De Koolvlet maandagochtend toch gewoon openen.
Alle leerlingen en medewerkers hebben het winterse weer getrotseerd en het was een historisch moment om na een bijzondere periode van een lockdown met elkaar plezier te beleven aan de sneeuw op het schoolplein.

De leerlingen van De Koolvlet hebben de afgelopen periode hard gewerkt thuis. Elke ochtend gingen ze van start met de dagtaak die de leerkrachten klaarzetten. Er waren online meetings om de verbinding met elkaar te houden maar natuurlijk ook voor instructie om weer verder aan het werk te kunnen.

De leerlingen zijn heel blij dat ze weer naar school mogen. Ze vertellen dat het soms moeilijk was om je thuis goed te kunnen concentreren maar ze hebben vooral de sociale contacten gemist. De dagen thuis duurden best lang. De motivatie voor school was minder en doordat ze veel alleen waren en weinig buiten speelden voelden ze dat ze er minder gelukkig van werden.
Wat de kinderen gaan missen? Het uitslapen tot 8.45u, de dicteefilmpjes in je eigen tempo maken en de snelle hulp van de leerkrachten in de chat.
De leerlingen vertellen dat hun ouders ook blij zijn dat De Koolvlet weer open is omdat er dan weer meer rust komt. De leerlingen vonden wel dat hun ouders heel goed hebben geholpen bij hun schoolwerk!

Maandag hebben de leerlingen hun ervaringen kunnen uitwisselen en zijn er allerlei groepsvormingsactiviteiten gedaan om weer aan elkaar te wennen en het fijn met elkaar te kunnen hebben. Je veilig en ontspannen voelen is voor De Koolvlet de basis om tot leren te komen. Daarna gaan ze weer kijken hoe de leerlingen zich ontwikkelt hebben en gaan ze door met waar leerlingen gebleven zijn. De Koolvlet is er van overtuigd dat het met deze ontwikkeling wel weer goed komt.

De nieuwe RIVM-maatregelen zijn nog best een uitdaging voor De Koolvlet, maar de leerkrachten doen er alles aan om het onderlinge contact te minimaliseren. De school wil natuurlijk niet dat de besmettingscijfers weer oplopen en dat er een kans bestaat dat er nog een periode van thuisonderwijs volgt. Leerlingen, ouders en leerkrachten worden namelijk het gelukkigst van gewoon fysiek onderwijs!

 


Preview foto
Parro
18 dec 2020 -


Naar aanleiding van de behoeften van zowel de ouders als leerkrachten zijn wij op zoek gegaan naar een gebruiksvriendelijk middel om de communicatie tussen ouders en school te verbeteren.


Lees meer ›


De Koolvlet is samen met dertien andere scholen een onderdeel van Allente. Allente vormt het bestuur voor opvang en onderwijs met een openbaar karakter, algemeen bijzonder en katholiek identiteit in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar.