IKC ontwikkeling

IKC vorming

 

Wat is een Integraal Kind Centrum (IKC)?
Een Integraal Kind Centrum (IKC) is een organisatie voor kinderen van nul tot dertien jaar, waar onderwijs, opvang en soms ook welzijnsactiviteiten zijn samengevoegd. In een IKC vormen school en kinderopvang vaak één bestuur en werken zij vanuit één pedagogische visie. Een pedagogische visie beschrijft de manier waarop wij binnen het IKC omgaan met de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Gaat een kind naar de kinderopvang bij een IKC? Dan is het meestal verzekerd van een plek op de basisschool.

Er zijn geen wettelijke kaders of regels voor een Integraal Kind Centrum. Daardoor verschilt het per IKC welke voorzieningen zijn samengevoegd en op welke manier zij samenwerken. Ook verschilt het per IKC welke positie het inneemt in de straat, buurt of stad. Zo zijn er Integrale Kind Centra die regelmatig samenwerken met andere verenigingen en stichtingen en bijvoorbeeld activiteiten voor ouderen organiseren. Terwijl andere centra dit niet of nauwelijks doen.

Maar binnen een IKC hebben de kinderopvang, basisschool en welzijnsaanbieders wel een gezamenlijke pedagogische visie en missie. Daarnaast delen zij soms ook:

  • Dezelfde levensbeschouwing: bijvoorbeeld christelijk of islamitisch;
  • Hetzelfde onderwijskundig beleid: bijvoorbeeld volgens het concept van dalton of montessori.

Een IKC heeft één directie, één team, één pedagogische visie en één beleid.

 

Waar liggen kansen tot samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs binnen een IKC?
Samenwerking is vooral een middel dat bij een Kindcentrum kan leiden tot een rijkere leer- en ontwikkelomgeving voor kinderen. Daarnaast leidt het tot uitwisseling van kennis, materiaal, ruimtes, expertise, een doorgaande ontwikkelingslijn of tot een duidelijker afstemming tussen kinderopvang en onderwijs.

Dit laatste, de onderlinge samenwerking is het gedeelte waar we ons nu vooral op focussen binnen onze IKC-ontwikkeling. Vanuit deze samenwerking zullen we onderzoeken waar onze kansen en bedreigingen liggen en deze gaandeweg vormgeven in ons IKC.

De openbare identiteit van De Phoenix en de Katholieke identiteit van de Koolvlet krijgen een plek binnen het IKC, net als de twee onderwijskundige visies. Wij vinden het namelijk een rijkdom dat ouders iets te kiezen hebben binnen ons IKC, passend bij de behoeften van al onze kinderen.

Aangezien het kleuteronderwijs bij beide scholen nauwelijks van elkaar verschilt, willen we de samenwerking in de kleutergroepen gaan intensiveren door bijvoorbeeld gezamenlijke thema’s voor te bereiden.

 

Wat zijn de volgende stappen die we in het schooljaar 2022-2023 gaan ondernemen?

  • Vanuit beide teams wordt er een IKC-coördinator aangesteld om te werken aan onderstaande ontwikkelingen;
  • Ouders meenemen in het proces door input te vragen en te informeren over de ontwikkelingen
  • Eén pedagogische visie opstellen met alle medewerkers van De Koolvlet, De Phoenix en de kinderopvang.
  • Meer onderlinge samenwerking bevorderen; we willen het buiten spelen gezamenlijk organiseren waarbij alle leerlingen elkaar ontmoeten en met elkaar kunnen spelen, we willen het gebouw optimaal gebruiken, we gaan een aantal evenementen gezamenlijk organiseren en een gezamenlijk IKC-thema uitvoeren.

 

Wilt u meer weten over IKC? Klik dan op onderstaande link:

wat is een kindcentrum-ikc.mp4 - YouTube

PACT voor Kindcentra - YouTube

De Koolvlet is samen met dertien andere scholen een onderdeel van Allente. Allente vormt het bestuur voor opvang en onderwijs met een openbaar karakter, algemeen bijzonder en katholiek identiteit in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar.