Stichting Allente

De Koolvlet is onderdeel van Allente. Hieronder vallen dertien scholen met zeventien locaties in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar. De scholen zijn met elkaar verbonden door een gedeelde visie op openbaar, algemeen toegankelijk en katholiek onderwijs en op de ontwikkeling van kinderen. Deze visie geeft richting aan ons onderwijs en geeft duidelijkheid aan ouders en hun kinderen: ze weten wat ze van een Allente-school mogen verwachten.
Kernwaarden
Onze slogan is 'waar talenten groeien'. Daarom werken we vanuit deze vier kernwaarden:
  • Onze kracht en trots: openheid. Iedereen is welkom op onze scholen, ongeacht afkomst, levensbeschouwing of geaardheid. Uw kind kan en mag zichzelf zijn.
  • Betrokkenheid: liefde voor het vakOp Allente-scholen wordt elk kind gezien, door gedreven leerkrachten.
  • Excelleren: meer dan alleen leren. Onze scholen voldoen ruimschoots aan de algemene kerndoelen van het basisonderwijs. Daarnaast krijgt uw kind alle ruimte om zijn of haar talenten te ontplooien.
  • Groeien door verbinding. We werken intensief samen met ouders en ondersteunende organisaties in de buurt.

 
Koersplan en jaarverslag
Allente hecht veel waarde aan het informeren van ouders over de prestaties van onze scholen. Het koersplan toont de ambities voor de komende jaren. Het jaarverslag 2018 geeft inzicht in het gevoerde beleid, de behaalde resultaten en nieuwe ontwikkelingen.

De Blauwe Loper, Atrium en Kinderopvang Langedijk hebben hun krachten gebundeld. Vanaf 1 januari 2020 vormen wij samen één nieuwe organisatie voor opvang en onderwijs met de nét zo nieuwe naam: Allente. Door de bundeling van krachten in onderwijs en opvang kan er nog beter worden ingespeeld op kansen en maatschappelijke ontwikkelingen binnen Integrale Kindcentra (IKC).

De Koolvlet is samen met dertien andere scholen een onderdeel van Allente. Allente vormt het bestuur voor opvang en onderwijs met een openbaar karakter, algemeen bijzonder en katholiek identiteit in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar.