Missie en visie

Onze missie is:

Vanuit een veilige omgeving ontwikkelen leerlingen en leerkrachten hun talenten, waarbij de leerlingen een stevige basis hebben om in de toekomst hun eigen koers te kunnen varen.

 

Onze visie is:

Wij geloven dat het opvoeden, ontwikkelen, samen leren spelen en leven, optimaal gebeurt door alle verantwoordelijke partijen rondom leerlingen te laten samenwerken en kennis en kunde te bundelen. Een kansrijke omgeving voor alle leerlingen waarbij iedereen mag meedoen. Wij werken toe naar een Integraal Kindcentrum in ons gebouw, in samenwerking met de kinderopvang en basisschool De Phoenix.

 

De Koolvlet heeft een betrokken team dat een goede sfeer en kwaliteit neerzet. Door structurele samenwerking, open communicatie en het gebruik maken van elkaars kwaliteiten, maken we elkaar sterk en creëren we een doorgaande lijn binnen de school.

 

Het welbevinden van leerlingen is de basis om tot ontwikkeling te kunnen komen. Het team spreekt één taal vanuit onze gezamenlijke kernwaarden. We vinden het belangrijk dat de opgedane kennis een plek krijgt in het dagelijkse handelen.

 

We leveren onze leerlingen af met het leerniveau dat past bij de mogelijkheden van de leerling. In de ochtend werken we aan de basisvakken taal en rekenen. Met behulp van opbrengstgericht werken zorgen wij ervoor dat we de leerlingen passend aanbod kunnen bieden. We analyseren de resultaten zorgvuldig, stellen plannen op en evalueren deze frequent om onze aanpak bij te stellen.

 

In de middagen bieden we een eigentijds aanbod met aandacht voor 21e eeuwse vaardigheden. We gaan daarbij uit van de betrokkenheid en zelfredzaamheid van leerlingen. Vanuit onderzoekend leren integreren we vakken, werken we themagericht, geven we leerlingen de ruimte om op hun eigen manier te werken en leren we leerlingen samenwerken. We geven de leerlingen hierbij verantwoordelijkheid en keuzevrijheid. De creatieve vakken en cultuur zijn hierbij geïntegreerd.

 

Wij vinden het belangrijk dat bewegen geïntegreerd is in ons onderwijs. Dagelijks zetten wij bewegend leren in tijdens de reken- en taallessen wat bijdraagt aan een toename van de concentratie en het verhogen van cognitieve prestaties.

 

Alleen in goede samenwerking met ouders ontwikkelen de leerlingen zich optimaal. Ouders zijn onze partners in de opvoeding. Wij overleggen met ouders en werken samen met ouders om tot oplossingen te komen.

 

 

Ons motto is: ‘Leren doe je samen!’

De Koolvlet is samen met dertien andere scholen een onderdeel van Allente. Allente vormt het bestuur voor opvang en onderwijs met een openbaar karakter, algemeen bijzonder en katholiek identiteit in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar.