Nieuws

06 oktober 2021

NPO plan

Jullie hebben misschien in de media wel gehoord dat er een Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in het leven is geroepen voor het herstel en ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Ongeveer € 5,8 miljard gaat naar voorschoolse educatie, basisscholen en middelbare scholen. Zij kunnen hiermee leerlingen en leraren helpen om leervertragingen en andere problemen door corona aan te pakken.

Op De Koolvlet gaan we het geld voor de volgende ontwikkelingen inzetten:
- Een actieve zelfregulerende houding bij kinderen bevorderen (executieve functies);
- Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren, namelijk instructie in kleine groepen en individuele instructie. Vanuit een analyse wordt bepaald welke leerlingen een achterstand hebben opgelopen door Corona-omstandigheden en wordt een plan opgesteld.
- Rekenonderwijs actualiseren, verdiepen en borgen om zicht te krijgen op (de beheersing van) cruciale doelen binnen het rekenonderwijs.
- Close reading/begrijpend lezen inzetten om de diepere laag van een (complexe) tekst te kunnen ontrafelen, passend bij het thema waar de klas mee bezig is.
- Professionele verbetercultuur op De Koolvlet d.m.v. Stichting LeerKRACHT verbeteren, zodat ontwikkeldoelen geborgd worden en voor langere termijn bruikbaar zijn.

We houden jullie op de hoogte van onze ontwikkelingen.
De Koolvlet is samen met dertien andere scholen een onderdeel van Allente. Allente vormt het bestuur voor opvang en onderwijs met een openbaar karakter, algemeen bijzonder en katholiek identiteit in Heerhugowaard, Langedijk en Alkmaar.