Nieuws

22 januari 2018

Verkeersveiligheid rondom de school

De verkeersveiligheid rondom de Phoenix en de Koolvlet is een veelbesproken onderwerp. Wij maken ons zorgen over de veiligheid van onze kinderen wanneer ze van huis naar school gaan en andersom. Vele ouders hebben hun zorgen al aangegeven.  Ook omwonenden hebben last van de drukte in de straten rondom de school waarbij ouders hun auto fout parkeren en onoverzichtelijke situaties creëren. Het aanspreken van ouders levert regelmatig onbegrip en frustraties op.

Het afsluiten van de voordeur van de Koolvlet heeft de Keppelsloot rustiger gemaakt maar helaas verplaatste het probleem zich naar de Zandsloot.


Een tijdje geleden is er een innovatiebijeenkomst georganiseerd door de gemeente waarbij buurtbewoners, ouders en teamleden gebrainstormd hebben over mogelijkheden om de verkeersveiligheid te bevorderen. Deze ideeën zijn uitgewerkt in een poster. Tijdens een nabespreking met de gemeente zijn wij tot de conclusie gekomen dat wij heel graag een brug zouden willen bouwen over het water bij de Laansloot. Door deze brug kunnen kinderen op een veilige manier naar de scholen wandelen en kunnen ouders het parkeerterrein erachter optimaal gebruiken. Parkeren rondom de school is dan niet meer nodig zodat daar meer rust en veiligheid kan ontstaan.

 

Het bouwen van een brug is een kostbare zaak. Een uitdaging dus om dit voor elkaar te krijgen. Allereerst willen wij de gemeenteraad gaan overtuigen dat het bouwen van deze brug van groot belang is voor de verkeersveiligheid van de kinderen in Broek op Langedijk. Dit gaan wij doen in samenwerking met de leerlingenraad. Afgelopen vrijdag is er een vergadering geweest met alle leerlingen van de leerlingenraad van de Phoenix en de Koolvlet samen. De leerlingen gaan nu in hun eigen groep nadenken over het ontwerp van een mogelijke brug. Daarnaast gaan ze ideeën uitwerken om op 13 februari van 19.30u tot 20.00u actie te gaan voeren in het gemeentehuis en alle partijen te overtuigen dat zij geld moeten vrijmaken voor deze brug. Wij houden u op de hoogte van de vervolgstappen en gaan de uitdaging aan om een brug te bouwen!

 

Ondertussen zullen de BOA's met regelmaat langskomen om auto's die foutief geparkeerd staan te bekeuren en vragen wij de ouders/leerlingen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school toe te komen. Alleen met ieders zorg en verantwoordelijkheid kunnen wij de verkeersveiligheid bevorderen!

Onderdeel van Atrium Scholen, voor Katholiek Primair Onderwijs in Langedijk en Omstreken.